Skip to main content

VODOINŠTALÁCIA

Komplexné služby v oblasti vodoinštalácie

Ponúkame komplexné profesionálne služby v oblasti vodoinštalácie. U nás tak dostanete všetko na jednom mieste. Zabezpečíme vám kompletné rozvody vody do domov, bytov, ale aj obchodných a priemyselných priestorov. Zriadime pre vás odpadový rozvod do domu spolu s prípojkou na kanalizáciu. Do priemyselných a obchodných priestorov vám nainštalujeme systém požiarnej vody, ako aj vnútorné hydranty. Dobre odvedená vodoinštalácia je základom každej stavby a spokojného bývania.

ČO ZNAMENÁ VODOINŠTALÁCIA
  • čerpadlá a ponorky do vrtov a studní
  • frekvenčné meniče
  • montáž rozvodov vody
  • montáž rozvodov požiarnej vody
  • montáž vnútorných hydrantov
  • montáž rozvodov dažďovej, splaškovej a zemnej kanalizácie