Skip to main content

PLYNOINŠTALÁCIA

Kompletná plynoinštalácia prípojky

Ku plynovému kotlu je potrebný rozvod plynu a plynová prípojka. Preto naša firma ponúka profesionálne služby v oblasti plynoinštalácie. Kompletné zriadenie plynovej prípojky a rozvodov pozostáva z osadenia plynovej skrine. Následné vyhotovenie rozvodu z plynovej skrine do domácnosti a rozvod plynu v samotnej domácnosti podľa požiadaviek. Prepojenie plynovej skrine na verejný plynovod však musí vykonať certifikovaná firma so zmluvou s SPP. Pre bezpečné použitie plynu je potrebná kvalitne odvedená plynoinštalácia.

Plynová skriňa

Osadenie plynovej skrine

Pripojenie do domu

Prepojenie plynovej skrine a domu

Rozvod plynu

Rozvedenie plynu v samotnej domácnosti na požadované miesta